Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce

Druh:Zmluva
Číslo:6000/2002/V-8, Dodatok č.13
Predmet (popis dokumentu):Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.06.2014
Zverejnené dňa:09.07.2014
Poznamka: