Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Druh:Zmluva
Číslo:5190012991
Predmet (popis dokumentu):Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Adresa dodávateľa:Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:31595545
Cena:13,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.09.2014
Zverejnené dňa:30.09.2014
Poznamka: