betón

Druh:Faktúra
Číslo: 340245
Predmet (popis dokumentu):betón
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BETON-SPIŠ, s.r.o
Adresa dodávateľa:Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31688233
Cena: 392,59 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: