služba verejnosti

Druh:Faktúra
Číslo: 8800329185
Predmet (popis dokumentu):služba verejnosti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RTV:
Adresa dodávateľa:Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO dodávateľa:47232480
Cena: 112,58 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: