update mzdová agenda

Druh:Faktúra
Číslo: 140807
Predmet (popis dokumentu):update mzdová agenda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Hennelová
Adresa dodávateľa:Letná 29, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573046
Cena: 35,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: