tovar na IP

Druh:Faktúra
Číslo: 201421
Predmet (popis dokumentu):tovar na IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 126,28 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: