výstavba obecnej kanalizácie a ČOV

Druh:Faktúra
Číslo: 61140040
Predmet (popis dokumentu):výstavba obecnej kanalizácie a ČOV
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ARPROG a.s.
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena: 73684,22 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: