povodňové práce

Druh:Faktúra
Číslo: 32014
Predmet (popis dokumentu):povodňové práce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dáša Handlovičová
Adresa dodávateľa:Banícka 1629/21, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:46371532
Cena: 1260,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: