zhotovenie zákazky KD - podbytky

Druh:Faktúra
Číslo: 14002
Predmet (popis dokumentu):zhotovenie zákazky KD - podbytky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 3102,21 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: