záchranné práce - zosuv pôdy

Druh:Faktúra
Číslo: 2014031
Predmet (popis dokumentu):záchranné práce - zosuv pôdy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 425,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: