prepravné služby IP

Druh:Faktúra
Číslo: 14002462
Predmet (popis dokumentu):prepravné služby IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská autobusová dopra
Adresa dodávateľa:Wolkerova 466, 058 49 Poprad
IČO dodávateľa:36479560
Cena: 218,83 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: