stavebný dozor k stavbe kanalizácia

Druh:Faktúra
Číslo: 140226
Predmet (popis dokumentu):stavebný dozor k stavbe kanalizácia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPRO POPRAD, s.r.o
Adresa dodávateľa:Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36501476
Cena: 653,14 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: