stolárske úpráce v KD

Druh:Objednávka
Číslo:20145010
Predmet (popis dokumentu):stolárske úpráce v KD
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slavomír Gregorík
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce
IČO dodávateľa:237
Cena: 120,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.08.2014
Zverejnené dňa:01.09.2014
Poznamka: