školské potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 141757
Predmet (popis dokumentu):školské potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 143,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: