korpus PJ

Druh:Faktúra
Číslo: 472014
Predmet (popis dokumentu):korpus PJ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Zuzana Faltinová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 114, 053 11 Iliašovce
IČO dodávateľa:40357767
Cena: 320,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: