metly, lopaty, krompáč

Druh:Faktúra
Číslo: 141013
Predmet (popis dokumentu):metly, lopaty, krompáč
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 445,19 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: