zámočnícke práce

Druh:Faktúra
Číslo: 082014
Predmet (popis dokumentu):zámočnícke práce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Valos Ladislav
Adresa dodávateľa:, 053 14 Dravce 174
IČO dodávateľa:43959423
Cena: 120,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: