servisné práce - oprava

Druh:Faktúra
Číslo: 141015
Predmet (popis dokumentu):servisné práce - oprava
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 32,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: