mobil

Druh:Faktúra
Číslo: 7409938305
Predmet (popis dokumentu):mobil
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:00357634
Cena: 35,38 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: