cestoviny

Druh:Faktúra
Číslo: 201431
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 47,23 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: