služba virtuálnej knižnice

Druh:Faktúra
Číslo: 70804471
Predmet (popis dokumentu):služba virtuálnej knižnice
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komensky s.r.o
Adresa dodávateľa:Park môádeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:43908977
Cena: 39,89 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: