práce na vodovode

Druh:Faktúra
Číslo: 21140998
Predmet (popis dokumentu):práce na vodovode
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 451,36 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: