zemné práce a dovoz

Druh:Faktúra
Číslo: 2014051
Predmet (popis dokumentu):zemné práce a dovoz
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 346,92 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: