Rekonštrukcia kultúrneho domu - ll.časť, podlahy a soc miestností

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Rekonštrukcia kultúrneho domu - ll.časť, podlahy a soc miestností
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Š L stav, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nám .M.Pajdušáka 4/269, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:36581305
Cena:15 691,76,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.02.2014
Zverejnené dňa:03.03.2014
Poznamka: