Iliašovce - Kultúrny dom - podbytky

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Iliašovce - Kultúrny dom - podbytky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa: AXA - UNIVERSAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:46038108
Cena:3102,21,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.07.2014
Zverejnené dňa:01.08.2014
Poznamka: