Poskytnutie verejných služieb - elektronické komunikácie

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Poskytnutie verejných služieb - elektronické komunikácie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.12.2014
Zverejnené dňa:15.12.2014
Poznamka: