Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:444 67 613
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.12.2014
Zverejnené dňa:22.12.2014
Poznamka: