Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J. Wolkera 2146/19 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:1320981
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.12.2014
Zverejnené dňa:22.12.2014
Poznamka: