potraviny

Druh:Objednávka
Číslo:20147202
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 24,55 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: