Druh:Faktúra
Číslo: 32550009
Predmet (popis dokumentu):
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 149,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: