príspevok na realizáciu

Druh:Faktúra
Číslo: 140100081
Predmet (popis dokumentu):príspevok na realizáciu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 288,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: