vyúčtovanie zmluvy

Druh:Faktúra
Číslo: 2142425534
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie zmluvy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Černyševského 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 38,18 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: