odborná skúška plynového zariadenia

Druh:Faktúra
Číslo: 1169122014
Predmet (popis dokumentu):odborná skúška plynového zariadenia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 265,70 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: