odvlhčovač

Druh:Faktúra
Číslo: 142388
Predmet (popis dokumentu):odvlhčovač
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o
Adresa dodávateľa:Slovenskej jednoty 8, 04001 Košice
IČO dodávateľa: 4657443
Cena: 558,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: