tablet

Druh:Faktúra
Číslo: 140117498
Predmet (popis dokumentu):tablet
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MobilPC, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:36431371
Cena: 259,89 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: