externý disk Verbatim

Druh:Faktúra
Číslo: 010140179
Predmet (popis dokumentu):externý disk Verbatim
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Integram s.r.o
Adresa dodávateľa:Jelšová 5, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa:44470011
Cena: 239,56 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: