kalendár stolový

Druh:Faktúra
Číslo: 017682014
Predmet (popis dokumentu):kalendár stolový
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Smrhola- OLYMP
Adresa dodávateľa:Madarovska 103, 93587 Santovka
IČO dodávateľa:32581190
Cena: 60,10 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: