lavice a katedra

Druh:Faktúra
Číslo: 53001026
Predmet (popis dokumentu):lavice a katedra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Maquita s.r.o
Adresa dodávateľa:Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa:36316881
Cena: 1388,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: