praktická slovenka

Druh:Faktúra
Číslo: 1403018590
Predmet (popis dokumentu):praktická slovenka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská pošta a.s
Adresa dodávateľa:Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36631124
Cena: 13,53 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: