Zmluva o združenej dodávke plynu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o združenej dodávke plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:44291809
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2013
Zverejnené dňa:29.10.2013
Poznamka: