Rámcová zmluvana pracovné náradie, záhradné a poľnohospodárske ...

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Rámcová zmluvana pracovné náradie, záhradné a poľnohospodárske ...
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AGRO-SPIŠ, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.02.2015
Zverejnené dňa:23.02.2015
Poznamka: