komponenty do tlačiarne

Druh:Faktúra
Číslo: 201501220
Predmet (popis dokumentu):komponenty do tlačiarne
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Soft-Tech, s.r.o
Adresa dodávateľa:Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO dodávateľa:45917272
Cena: 180,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.01.2015
Zverejnené dňa:02.02.2015
Poznamka: