seminár

Druh:Faktúra
Číslo: 310295
Predmet (popis dokumentu):seminár
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ZMOS
Adresa dodávateľa:Bezručova 9, 81109 Bratislava
IČO dodávateľa:ZMOS
Cena: 12,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.03.2015
Zverejnené dňa:01.04.2015
Poznamka: