triedený odpad

Druh:Faktúra
Číslo: 1500018
Predmet (popis dokumentu):triedený odpad
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 577,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.04.2015
Zverejnené dňa:02.05.2015
Poznamka: