odhrňovanie snehu

Druh:Faktúra
Číslo: 20151003
Predmet (popis dokumentu):odhrňovanie snehu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poľnohospodárske družstvo
Adresa dodávateľa:, 05311 Iliašovce 69
IČO dodávateľa:36470473
Cena: 252,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.04.2015
Zverejnené dňa:02.05.2015
Poznamka: