darčekové predmnety

Druh:Faktúra
Číslo: 201515
Predmet (popis dokumentu):darčekové predmnety
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 204,54 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.04.2015
Zverejnené dňa:02.05.2015
Poznamka: