O poskytnutí dotácie na opravu evanjelického kostola a.v. v Iliašovciach

Druh:Zmluva
Číslo:1/2015/D
Predmet (popis dokumentu):O poskytnutí dotácie na opravu evanjelického kostola a.v. v Iliašovciach
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Adresa dodávateľa:Iliašovce 134
IČO dodávateľa:31999204
Cena:2000,- Eur
Dokument zo dňa:27.05.2015
Zverejnené dňa:01.06.2015
Poznamka: