ovocie a zelenina

Druh:Objednávka
Číslo:20157093
Predmet (popis dokumentu):ovocie a zelenina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 42,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: