vypracovanie vnútornej smernice

Druh:Faktúra
Číslo: 122015
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie vnútornej smernice
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Sylvia Slavkovská
Adresa dodávateľa:SNP 18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:44035934
Cena: 100,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: