potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 1031501140
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 164,95 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: